YÖN EYLEM ARAŞTIRMALARI KULÜBÜ

YÖN EYLEM ARAŞTIRMALARI KULÜBÜ
  • Sanayinin desteği ile üniversite öğrencilerinin pratikte uygulayabileceği AR-GE ve vaka analizi çalışmaları
  • Teknoloji ve iş dünyası ile akademik alanları birleştirici yayınlar gerçekleştirmek
  • Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlar ile projeler gerçekleştirerek sorun çözme ve analitik düşünme yetenekleri geliştirmek
  • Kişisel ve mesleki gelişmeler hedefleyici yönde toplantı, seminerler düzenlemek
  • Vaka analizi çalışmaları ve kurslar düzenlemek
  • Üniversite sanayi işbirliği içerisinde üniversite öğrencilerinin teknik gelişmelerini destekleyici geziler düzenlemek