TÜRKİSTAN KÜLTÜRÜ TANIMA KULÜBÜ

TÜRKİSTAN KÜLTÜRÜ TANIMA KULÜBÜ
  • Türkistan Kültürünü tanıtmak.

  •  Türkistan Kültürü ile ilgili sosyal etkinlikler yapmak.

  • Türkistan Kültürü ile ilgili eğitim faaliyetlerinde bulunmak (seminer,konferans).

  • Türkistan Kültürü ile ilgili tanıtım etkinlikleri yapmak.