BİLİM VE FEN KULÜBÜ

BİLİM VE FEN KULÜBÜ
  •  Fen ve Bilimin daha sevilir hale getirilmesi için çalışmalar yapmak.
  • Temel bilimleri (Fizik, kimya, biyoloji, astronomi) tanıtmak ve bu konu hakkında konferans düzenlemek.
  • Üniversitemizden ya da başka üniversitelerden bilim insanı davet ederek "Bilim ve Fen" hakkında bilgi vermek.
  • Bilim ve Fen'in hayatımızda odak noktası olduğunu benimsetmek.
  • Üniversitemizin farklı bölüm öğrencilerinden Bilim ve Fen alanı hakkında görüşlerini sunmalarını sağlamak.
  • Bilim ve Fen günleri düzenlemek.