DİPLOMASİ KULÜBÜ

DİPLOMASİ KULÜBÜ
  • Akademik programı tamamlayıcı nitelikte proje üretmek ve konferans, panel vb. düzenlemek.

  • Yazılı ve görsel yayınlar hazırlayıp, sosyal-kültürel etkinlikler gerçekleştirmek.

  • İlgili Bakanlıklar, yerel ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişime geçmek.

  • Disiplinler ve disiplinler arası araştırmalar yapmak.

  • İlgili konular hakkında uygun tartışma ortamı yaratmak.

  • Bölüm öğrencilerine ve ilgili bölümlerde okuyanlara istihtam alanlarını tanıtmak.