POPÜLER MÜZİK KULÜBÜ

  • Popüler müzikle uğraşmak isteyen öğrencileri teşvik etmek.

  • Amatör müzik grupları kurmak ve konserler düzenlemek.

  •  Müzik enstrümanlarının kullanımına yönelik kurslar düzenlemek.

Popüler Müzik Kulübü Pasif Durumdadır.