MÜHENDİSLİK-MİMARLIK KULÜBÜ

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK KULÜBÜ
  • Mesleki gelişim ve kariyer planlama amacına hizmet edecek ve geleneksel olacak “Mühendislik-Mimarlık Günleri” etkinliği yapmak.

  • Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bazında farkındalık yaratacak mesleki paneller,seminerler,sempozyumlar ve çalıştaylar yapmak.

  • Farklı ünivesitelerde eğitim gören mühendislik-mimarlık öğrencileri arasında diyolog kuracak ve etkileşim arttıracak ortak etkinlikler yapmak.

  • Kadın mühendis ve mimarların iş hayatlarında karşılaşacakları yasal ve pratik sorunları gündeme getirmek ve çözüm sunmak.

  • Mühendislik-Mimarlık alanlarında çıkartılan yasalar, yönetmelikler ve düzenlemeler hakkında öğrencileri bilgilendirmek.