ERASMUS ÖĞRENCİLERİ KULÜBÜ

ERASMUS ÖĞRENCİLERİ KULÜBÜ
  • Erasmus programına katılmış olan Ç.Ü. öğrencilerinin,hareketlilik öncesi ve sonrası uyum süreçlerine katlıda bulunur ve onların uluslar arası alanda hareketlilik faaliyetlerini sürdürmesine yardımcı olmak.

  • Erasmus programı kapsamında gidecek olan öğrencilerle daha önce programdan faydalanmış olan öğrencileri bir araya getiren deneyimlerini paylaşabilecek, toplantıları düzenlemek.

  •  Topluluk kuruluş ilkesini gerçekleştirmek, çalışmalarında verimliliği ve yapılabilirliği arttırmak amacıyla çeşitli öğretim kumları, özel kuruluşlar, yurt içi ve yurt dışı örgüt, birim, dernekler ve üniversitemizin diğer topluluklarıyla birlikte ortak veya müstakil organizasyonlar(paneller, konferanslar, şenlikler, oryantasyon haftaları, gezi vb.) düzenlemek.

  •  Topluluk, Çukurova Üniversitesi öğrencilerine yönelik Erasmus programının tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesinde ÇÜ Erasmus Ofisi’ne yardımcı olmak.

  •  Topluluk bünyesinde yürütülecek etkinlikler sayesinde Erasmus programından yararlanmış öğrencilerin yönetme ve organizasyon faaliyetlerinde görev almaları sağlanarak, bu becerilerin geliştirilmesi amaçlamak.

  •  Topluluk Yönetim Kurulu ve/veya aktif üyelerden seçilen kişiler, mümkün hallerde, ESN- International veya ESN-Türkiye tarafından düzenlenen yurtiçi ve yurt dışı platformda tanınırlığının arttırılmasına katkıda bulunmak.