ENGELSİZ HAYAT KULÜBÜ

  • Üniversite içerisindeki mimari yapıların, sosyal alanların erişilebilir hale gelmesine yönelik çalışmalar yürütmek.
  • Engelli bireylerin dahil olabileceği sosyal, eğitsel faaliyetler organize etmek.
  • Engelli bireylere yönelik ön yargıları ve sosyal dışlanmayı minimum düzeye indirgemek.
  • Engelli haklarının yaygın olarak bilinmesi hususunda çalışmalar yürütmek.
  • Engelli bireylerle ilgili farkındalık çalışmaları yürüterek insanları bilinçlendirmek.