BİYOMEDİKAL TEKNOLOJİLERİ KULÜBÜ

BİYOMEDİKAL TEKNOLOJİLERİ KULÜBÜ
  • Biyomedikal Teknolojilerini takip etmek.
  • İnsanlara Biyomedikal Teknolojileri hakkında bilgi vermek.
  • Öğrenciler ve firmalar arasında ara yüz oluşturmak.
  • Biyomedikal ile ilgili birimlere teknik geziler düzenlemek. 
  • Kulüp faaliyetleri ve biyomedikal çalışmalarla ilgili dergi çıkartmak.
  • Toplantı ve seminerler düzenlemek.