TOPLUMSAL ARAŞTIRMALAR KULÜBÜ

TOPLUMSAL ARAŞTIRMALAR KULÜBÜ
  • Sosyal olguları, durumları ve olayları irdelemek, tartışmak ve ortaya çıkarmak amacıyla üniversitemizde konferans, seminer, sempozyum gibi faaliyetler düzenlemek
  • Bilgi hazinemizi arttırmak ve yeni bakış açıları kazanmak amacıyla kulüp bünyesinde kitaplık oluşturmak
  • Rektörlük tarafından uygun bulunması durumunda üniversitemizdeki akademisyenlerin kendi alanlarının topluma bakan yönleri hakkında yazılarının bulunacağı aylık kulüp dergisi çıkarmak
  • Toplumsal konulara değinen yapımları izlemek için sinevizyon gösterimleri düzenlemek
  • Üniversitemiz açık alanında sosyal konularla ilgili sergiler düzenlemek
  • Bilgi çağı denilebilecek bu devirde bilgiye duyulan ihtiyacın birey ve toplum bazında öneminin vurgulanması amacıyla bilgi yarışmaları düzenlemek