TEKSTİL VE MODA KULÜBÜ

TEKSTİL VE MODA KULÜBÜ
  • Tekstil ve modaya ilişkin ortamlar(defileler,fuarlar) düzenlemek/katılmak.

  •  Sosyal sorumluluk bilincini geliştirmek, ilk ve orta dereceli okullarla işbirliği içerisinde yaratıcı eğitici faaliyetler düzenlemek.

  •  Çağdaş sanat ve moda ilişkisi(müzeler,galeriler,sergiler,çalıştaylar vb) etkinlikleri düzenlemek/katılmak.

  • Tekstil tasarım-üretim ortamları oluşturmak.

  • Sinema ve tiyatro kostüm tasarımları üzerine çalışmalar yapmak(karnaval vb gibi etkinliklere katılmak).