SAĞLIK BİLİMLERİ ARAŞTIRMA KULÜBÜ

SAĞLIK BİLİMLERİ ARAŞTIRMA KULÜBÜ
  • Sağlık Bilimleri öğrencilerinin de görev alabilecekleri araştırma alanlarını ve konularını belirlemek
  • Sağlık Bilimleri öğrencilerinin araştırma projeleri yapabilme, geliştirmelerini becerisi ve uygulamalarını sağlamak, ürettiği ürünleri sunabilmek becerisine katkı sunmak
  • Tıp alanında bilimsel amaçlı konferanslar,paneller,seminerler,sempozyumlar,kurslar düzenlemek; diğer kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen benzeri toplantılara özellikle aktif olarak çalışanlar öncelikli olmak üzere yönetim kurulu tarafından seçilen tüm ÇÜBAK üyelerinin katılımını sağlamak
  • Yurt içi ve yurt dışında yapılacak bilimsel toplantılar ve öğrenci kongrelerine katılarak üniversitemizin tanınırlığını ve saygınlığını arttırmak
  • Tıp alanında bilimsel içerikli Sosyal ve Kültürel faaliyetlerde bulunarak öğrencilerin bu aktivitelere katılımını teşvik etmek