GENÇ EĞİTİMCİLER KULÜBÜ

GENÇ EĞİTİMCİLER KULÜBÜ
  • Eğitimciler ve öğrenciler arasında köprü görevi görmek
  • Eğitimin önemini kulüp üyelerine ve üniversite öğrencilerine kavratmak
  • Akademik ve kişisel olarak üniversite öğrencilerini geliştirmek
  • Teorik olarak alınan eğitimi için uygun pratik ortam ve koşul sağlamak
  • Eğitim ile ilgili kitap, dergi okuma, film gösterimi ve tartışma günleri düzenlemek 
  • Üniversitemizdeki diğer kulüpler, diğer üniversiteler ve kulüpleri ve de resmi kurumlar ile işbirliği içerisinde eğitimin verimliliğini arttırmak üzere konferans, panel, söyleşi vb. etknilikler düzenlemek.