KADIN ÇALIŞMALARI KULÜBÜ

KADIN ÇALIŞMALARI KULÜBÜ
  • Kadınların hayatını,yaşadığı sıkıntıları ,geçmiş deneyimleri konu alan film gösterimleri yapmak.

  • Kadın sorununa ilişkin biyografi,roman ,makale vb. türde kitap tartışmaları yapmak.

  • Kadın akademisyen, aktrisler ile kadının toplumdaki yeri,şiddet vb. konularda paneller,söyleşiler yapmak.

  • Toplumsal cinsiyet rolleri,cinsiyetçi tutumlar, ekonomide okulda kadının yeri vb konularda tartışmalar yapmak.

  • Bilimsel araştırmalarda bulunmak ve bunları yayınlamak,araştırmak ve tasarlamak.

  • Kadınlar ile ve toplumsal roller ile alakalı tiyatro gösterisi,skeç vb. yapmak.