OTOMOTİV KULÜBÜ

OTOMOTİV KULÜBÜ
  • Otomotiv endüstirisendeki yenilikleri ve teknolojideki gelişmelerin aktarımını sağlamak.
  • Uluslarrası ve ulusal otomotiv yarışmalarınakatılım sağlamak.
  • Adana ve çevresindeki otomotiv sektörünü tanıtmak ve gelişimini sağlamak.
  • Yarış aracı tasarımı ve üretimini yapmak.
  • Mühendislik ve otomotiv sektörü hkkında eğitim seminei ve gezi düzenlemek.