SAVUNMA VE YÜKSEK TEKNOLOJİLER KULÜBÜ

SAVUNMA VE YÜKSEK TEKNOLOJİLER KULÜBÜ
  • Yüksek Teknoloji,
  • Savunma ve Havacılık,
  • Proje yarışmaları düzenleme ve mevcut yarışmalara katılım,
  • Mühendislik projelerinde üniversite-sanayi işbirliği,
  • İnovasyon yaratacak yeni fikirler ve projeler üretmek,
  • Görsel yayınlar, sunumlar, konferans ve teknik geziler düzenlemek.