TOPLUMSAL FARKINDALIK KULÜBÜ

  • Toplumun dezavantajlı bireylerinin sorunlarına yönelik üniversite içinde ve dışında olmak üzere çalışmalar yürütmek.
  • Konuyla ilgili paneller ve seminerler düzenlemek.
  • Bahsi geçen bireylerle ilgili farkındalık yaratma amacıyla etkinlikler düzenlemek, atölye çalışmları gerçekleştirmek.