HAYVAN DOSTLARI KULÜBÜ

HAYVAN DOSTLARI KULÜBÜ
  • 5199 sayılı ve 24.06.2004 tarihinde kabul edilen "Hayvanları Koruma Kanunu" amacına uygun olarak hayvanların rahat yaşamlarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek üzere Çukurova Üniversitesinde yaşayan hayvanlara yardımcı olmak.
  • Hayvanlara iyi davranma ve koruma bilincinin oluşması için etkinler düzenlemek ve projeler gelştirmek.
  • Üniversitemiz kampüsünün doğal hayatın bir parçası olan tüm hayvanların yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak için ilgili birimlerle işbirliği içinde çalışmak.