İSTATİSTİK ARAŞTIRMA KULÜBÜ

İSTATİSTİK ARAŞTIRMA KULÜBÜ
  •  Üniversitemizde yapılan istatistik çalışmada görev almak
  • Alanında yetkin kişilerce seminer, konferans düzenlemek
  • İstatiksel programların alanında yetkin kişilerce eğitim düzenlemek
  • İstatiksel alanda projeler düzenlemek, mesleki gelişim sağlamak
  • Sosyal ve bilimsel açıdan yarar sağlayacak kurum ve kuruluş gezileri
  • Türkiye vew yurtdışındaki üniversitelerin istatik bölümleriyle iletişim kurarak köprü oluşturmak.