İNSAN VE TOPLUM ARAŞTIRMALARI KULÜBÜ

  • Tiyatro, konser ve gezi vb. kültürel etkinlikler yapmak,
  • Panel, konferans, seminer düzenlemek,
  • Kola ait yayın çıkarmak ve kol bünyesinde kitaplıklar oluşturmak,
  • Öğrenci toplantıları düzenlemek.

İnsan ve Toplum Araştırmaları Kulübü Pasif Durumdadır.