İKTİSAT KULÜBÜ

  • İktisat alanında bilimsel seminerler ve konferanslar düzenlemek.
  • Öğrenci ve akademik çevre ile iş dünyası arasında iletişim kurmak.

  • Konu ile ilgili yayınlar hazırlamak.

İktisat Kulübü pasif Durumdadır.