Kulüp Başvurusu Nasıl Yapılır?

  • EK - 1      Kulüp Başvuru Dilekçesi....................
  • EK - 2      Kurucu Üye Listesi..............................
  • EK - 2A   Kurucu Yönetim Bildirim Formu.........
  • EK - 2B   Kurucu Yönetim Bildirim Formu.........
  • EK - 3      Kulüp Tüzüğü......................................
  • EK - 4A   Kulüp Faaliyet Planı............................
  • EK - 4B   Kulüp Faaliyet Bildirimi........................
  • EK - 4C   Kulüp Faaliyet Sonuç Bildirimi............
  • EK - 5      Danışman Kabul Formu.....................