YAYIN KULÜBÜ

  • Kurs ,seminer,konferans ve paneller düzenlemek.

  • Yayıncılığı ilgiyi arttırmak.

  • Gazete ,dergi vb.çıkartmak

Yayın Kulübü Pasif Durumdadır.