TİYATRO KULÜBÜ

TİYATRO KULÜBÜ
  • Öğrencilerin sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunmalarını sağlamak bu amaçla tiyatroyu sevdirmek, katılıma teşvik etmek.

  • İyi bir gözlemci ve seyirci bireylerin yetişmesi için tiyatro oyunları sergilemek.

  • Sergilenen oyunlarla üniversite gençliğiyle buluşup bilgi aktarımını ve paylaşımı sağlamak.