SOSYALİST DÜŞÜNCE KULÜBÜ

  • Paneller düzenlemek.

  • Film gösterimleri yapmak.

  • Sosyal araştırmalar yapmak.

  • Dergi çıkartmak ve sergiler yapmak.

  • Geziler düzenlemek.

Sosyalist Düşünce Kulübü Pasif Durumdadır.