KRİTİK ANALİTİK DÜŞÜNME KULÜBÜ

Düşünmede Duygusal ön yargıları hazır kalıpları kaldıracak bir yöntem olan kritik ve analitik düşünme metodolojisini öğrencilerin öğrenmelerini sağlamak ve bunu hayat tarzı haline getirmelerine yardımcı olmak.

Kritik Analitik Düşünme Kulübü Pasif Durumdadır.