İŞLETME KULÜBÜ

  • Konferans,panel,söyleşi düzenlemek. 

  • Sosyal sorumluluk projelerini yürütmek.

  • Öğrencilerin kişisel gelişimine ve iş hayatına adapte olmasına katkıda bulunmak.

İşletme Kulübü Pasif Durumdadır.