Çukurova Üniversitesi

Öğrenci Faaliyetleri Birimi

TÜRKİSTAN KÜLTÜRÜ TANIMA KULÜBÜ

  • Türkistan Kültürünü tanıtmak.

  • Türkistan Kültürü ile ilgili sosyal etkinlikler yapmak.

  • Türkistan Kültürü ile ilgili eğitim faaliyetlerinde bulunmak (seminer,konferans).

  • Türkistan Kültürü ile ilgili tanıtım etkinlikleri yapmak.