Çukurova Üniversitesi

Öğrenci Faaliyetleri Birimi

BİLİM VE TEKNOLOJİ KULÜBÜ

  • Üniversite sanayi işbirliğinin arttırılması amacıyla üniversite öğrencilerini yönlendirmek.

  • Öğrencilerin teknik açıdan gelişimini sağlamak amacıyla ücretsiz teknik kurslar açmak.

  • Ulusal ve uluslar arası alanda teknik proje yarışmaları düzenlemek.

  • Mühendislik alanında yaşanacak gelişmeleri “Ç.Ü Bilim ve Teknoloji” dergisi ile öğrencilere duyurmak.

  • Teknik geziler düzenlemek.

  • Öğrencilerin hazırlamış olduğu projeleri desteklemek ve ilgili birimlere duyurmak.